Beredskapsplaner

INFOSEC har lang erfaring med etablering av beredskapsplaner for forretningskritiske funksjoner. Erfaringen dekker alt fra avanserte tekniske løsninger til manuelle rutiner. Vi benytter maler og PC-baserte verktøy, alt tilpasset mål og detaljeringsgrad.


Vi har etablert beredskapsplaner for bl.a.:


  • IKT-løsninger (teknisk og applikasjon)
  • Strømforsyning
  • Bygg/anlegg
  • Lager
  • Telefoniløsninger (PABX, personsøk og intercom)
  • Brannberedskap
  • Krigsberedskap


INFOSEC har erfaring med etablering av beredskapsplaner innen helse, shipping, handel, industri, forvaltning (bl.a. krigsberedskap) og finans.

Copyright © All Rights Reserved