Om

INFOSEC har levert tjenester til et betydelig antall virksomheter i mange ulike bransjer:


 • Bank
 • Domstoler
 • Eiendom
 • Finans
 • Forsikring
 • Forsvaret
 • Fylker
 • Handel
 • Helse
 • Industri
 • Kommuner
 • Kraftproduksjon og -distribusjon
 • Luftfart
 • Offentlig transport
 • Olje og gass
 • Pensjonsfond
 • Politiet
 • Samferdsel / lufttransport (bl.a. samtlige risikovurderinger ved OSL Gardermoen)
 • Shipping
 • Statsforvaltning
 • Universitet/høyskole


Se referanseliste med noen av våre kunder. Kundene representerer store og sentrale aktører.


INFOSEC har særlig kompetanse på helsesektoren og har bistått Direktoratet for eHelse med å utarbeide samtlige dokumenter som utgjør Norm for informasjonssikkerhet, helse- og omsorgstjenesten. INFOSEC har meget god kompetanse og erfaring med tolkning av lover og forskrifter som regulerer personvern og informasjonssikkerhet i sektoren.

unsplash