Tjenester

INFOSEC tilbyr en rekke tjenester innen informatikk, informasjonssikkerhet og personvern. Tjenestene baseres på lang erfaring med gjennomføring av prosjekter. For alle tjenesteområdene er erfaringen systematisert og dokumentert i egne metoder.


For kunden betyr det at prosjektene gjennomføres systematisk og på samme måte hver gang. Og konsulentene fra INFOSEC raskt setter seg inn i tidligere gjennomførte prosjekter. Kontakt oss for  referanseliste.


Medarbeiderene i INFOSEC har god analytisk evne og har kunnskap om prosesser i ulike bransjer.