INFOSEC Norge

Pågående oppdrag:

 • Bistand med vurdering av løsning for utlevering av helseoplysninger fra helsepersonell til forsikringsselskap ved skadeoppgjør
 • Risikovurdering av plattform for behandling av særlig kategorier personopplysninger ved universitet
 • Risikovurdering av ca 60 apper i bruk i barneskolen i kommune
 • Bistand med DPIA, personvern og informasjonssikkerhet i eiendomssektoren
 • Etablere konsollidert pasientjournal i tannhelsen i nytt fylke
 • Utarbeide avtale om felles  Pasientjournal i apotek i Norge
 • Utarbeide og oppdatere dokumenter under Norm for informasjonssikkerhet

INFOSEC er en frittstående kompetansevirksomhet som tilbyr samarbeid og kunnskap innen informatikk, informasjonssikkerhet og personvern.


Selskapet har siden 1992 opparbeidet betydelig kompetanse gjennom prosjekter innen bank/finans, handel, helse, industri, offentlig virksomhet, olje og gass og universitet.


INFOSEC er et faglig meget sterkt miljø. En sterk tro på at "sikkerhet" er en grunnleggende forutsetning for enhver virksomhet er drivkraften i de oppdrag vi påtar oss. Vi bistår kunden med:


 • Prosjektledelse
 • Prosjektgjennomføring
 • Prosjektvurdering ved revisjon eller risikovurdering
 • Coaching - hjelp til å takle hverdagen


INFOSEC er uavhengig og består av personell med solid IT-kompetanse. Erfaringen varierer fra drift av stormaskiner til design, programmering og implementering av omfattende IT-systemer.


Varemerket INFOSEC ® eies av INFOSEC Norge AS. All bruk av varemerket INFOSEC i Norge skal godkjennes skriftlig av INFOSEC Norge AS.

Copyright © All Rights Reserved