INFOSEC Norge

Pågående oppdrag:

  • Prosjektleder for etablering av konsollidert pasientjournal i tannhelsen i nytt fylke
  • Eteblere personvern og informasjonssikkerhet

    i løsninger for TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene)

  • Dokumentasjon av sky-løsning iht EDPBs krav
  • RoS av løsning for takst og verdivurdering som undelag for eierskifteforsikring

INFOSEC er en frittstående kompetansevirksomhet som tilbyr samarbeid og kunnskap innen informatikk, informasjonssikkerhet og personvern.


Selskapet har siden 1992 opparbeidet betydelig kompetanse gjennom prosjekter innen bank/finans, handel, helse, industri, offentlig virksomhet, olje og gass og universitet.


INFOSEC er et faglig meget sterkt miljø. En sterk tro på at "personvern og sikkerhet" er en grunnleggende forutsetning for enhver virksomhet er drivkraften i de oppdrag vi påtar oss. Vi bistår kunden med:


  • Prosjektledelse
  • Prosjektgjennomføring
  • Prosjektvurdering ved revisjon eller risikovurdering
  • Coaching - hjelp til å takle hverdagen


INFOSEC er uavhengig og består av personell med solid IT-kompetanse. Erfaringen varierer fra drift av stormaskiner til design, programmering og implementering av omfattende IT-systemer.


Varemerket INFOSEC ® eies av INFOSEC Norge AS. All bruk av varemerket INFOSEC i Norge skal godkjennes skriftlig av INFOSEC Norge AS.