INFOSEC Norge

Pågående oppdrag:

  • Sikkerhetsrevisjon av løsning for utevering av helseopplysninger mellom virksomheter
  • Risikovurdering av ca 60 apper i bruk i barneskolen i kommune
  • Risikovurdeing av ca 30 digitale læremilder i utdanningen i kommune
  • Etablere konsollidert pasientjournal i tannhelsen i nytt fylke
  • Utarbeide og oppdatere dokumenter under Norm for informasjonssikkerhet

INFOSEC er en frittstående kompetansevirksomhet som tilbyr samarbeid og kunnskap innen informatikk, informasjonssikkerhet og personvern.


Selskapet har siden 1992 opparbeidet betydelig kompetanse gjennom prosjekter innen bank/finans, handel, helse, industri, offentlig virksomhet, olje og gass og universitet.


INFOSEC er et faglig meget sterkt miljø. En sterk tro på at "sikkerhet" er en grunnleggende forutsetning for enhver virksomhet er drivkraften i de oppdrag vi påtar oss. Vi bistår kunden med:


  • Prosjektledelse
  • Prosjektgjennomføring
  • Prosjektvurdering ved revisjon eller risikovurdering
  • Coaching - hjelp til å takle hverdagen


INFOSEC er uavhengig og består av personell med solid IT-kompetanse. Erfaringen varierer fra drift av stormaskiner til design, programmering og implementering av omfattende IT-systemer.


Varemerket INFOSEC ® eies av INFOSEC Norge AS. All bruk av varemerket INFOSEC i Norge skal godkjennes skriftlig av INFOSEC Norge AS.

Copyright © All Rights Reserved