Om

INFOSEC har levert tjenester til et betydelig antall virksomheter i mange ulike bransjer:


 • Bank
 • Domstoler
 • Eiendom
 • Finans
 • Forsikring
 • Forsvaret
 • Handel
 • Helse
 • Industri
 • Kraftproduksjon og -distribusjon
 • Luftfart
 • Offentlig transport
 • Olje og gass
 • Pensjonsfond
 • Politiet
 • Samferdsel / lufttransport (bl.a. samtlige risikovurderinger ved OSL Gardermoen)
 • Shipping
 • Stat/fylke/kommune
 • Universitet/høyskole


Se referanseliste med noen av våre kunder. Kundene representerer store og sentrale aktører.


INFOSEC har særlig kompetanse på helsesektoren og bistår Direktoratet for eHelse med utarbeidelse av samtlige dokumenter som utgjør Norm for informasjonssikkerhet, helse- og omsorgstjenesten. INFOSEC har meget god kompetanse og erfaring med tolkning av lover og forskrifter som regulerer personvern og informasjonssikkerhet i sektoren.

Copyright © All Rights Reserved