Sikkerhetsvurdering av applikasjoner

INFOSEC gjennomfører sikkerhetsvurdering av applikasjoner ift krav i

 

 

I tillegg gjør vi vurdering og anbefaling av bl.a. løsninger for fjernaksess for support, for eksempel ift:

 

 

INFOSEC har gjennomført vurderinger av applikasjoner både under utvikling og i drift. Både i virksomheten som benytter fagsystemet og hos leverandører av fagsystemer. Referanser oppgis på forespørsel.

Copyright © All Rights Reserved