Sikkerhetsrevisjon

INFOSEC gjennomfører sikkerhetsrevisjon ift flere regelverk:

 

  • Personopplysningsloven og tilhørende forskrift (lovpålagte sikkerhetsrevisjoner)
  • Helseregisterloven (lovpålagte sikkerhetsrevisjoner)
  • Norm for informasjonssikkerhet, helse- og omsorgstjenesten
  • IKT-forskriften (lovpålagte sikkerhetsrevisjoner)
  • Sikkerhetsloven og Beskyttelsesinnstruksen (lovpålagte sikkerhetsrevisjoner)
  • Forskrift om Beredskap i kraftforsyningen
  • NS ISO 27001/2

 

Sikkerhetsrevisjonene gjennomføres for å verifisere at virksomhetens etterlever etablerte prosedyrer og overholder kravene i regelverket.

 

Omfanget av en sikkerhetsrevisjon fastsettes i fellesskap mellom kunden og konsulenten fra INFOSEC. Det anbefales avgrensede revisjoner og ikke ift hele regelverket.

 

Erfaringen med gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner er at virksomheten får en standardisert måte å gjennomføre revisjoner, slik at avvik identifiseres og rettes og ansatte blir oppmerksom på gjeldende regler.

 

INFOSEC tilbyr å gjennomføre sikkerhetsrevisjoner til fastsatte tider iht en abonnementsordning. Revisjoner gjennomføres også som enkeltoppdrag.

 

Vi tilbyr også sikkerhetsrevisjon av tekniske løsninger.

Copyright © All Rights Reserved