Dataetterforskning og bevissikring

INFOSEC kan bistå ifm sikkerhetshendelser som krever dataetterforskning og bevissikring.

 

Vi har bistått i høyt profilerte saker og utført bl.a.

 

  • Speilkopiering av lagringsenheter
  • Datakopiering
  • Dataorganisering, d.v.s. klargjøring av data for søk fra ulike databaser, filformater og datakilder
  • Søk etter transaksjoner etter gitte kriterier ifm korrupsjon, underslag og saker med informasjonsspredning
  • Dokumentasjon og presentasjon av resultater

 

INFOSEC er nøytrale i den forstand at vi ikke involveres i noen form for skyldspørsmål. Vår oppgave er å sikre og dokumentere eventuelle elektroniske spor og bevis.

Copyright © All Rights Reserved